Afwatering: Bouwpunt zet alles op een rijtje

Afwatering: Bouwpunt zet alles op een rijtje

Alles gelezen over waterinfiltratie in Briek of in de vorige blogposts? We zetten nog even de cijfers op een rijtje, dan sta je in één, twee, drie op het droge!

  • Sinds 2005 is een regenwaterput verplicht bij nieuwbouw en bepaalde renovaties. Sinds 2014 is de wetgeving verstrengd en moeten woningen en nieuwe gebouwen groter dan 100m2 een regenwaterput voorzien van minimum 5.000 liter. Gebouwen met een groendak ontsnappen aan deze verplichting.
  • Voor nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing is infiltratie verplicht op percelen van minstens 250m2.
  • Verharde oppervlakten van 40m2 of groter dienen aangesloten te worden op een voorziening. Hetzelfde geldt voor daken.
  • Hoe groot je infiltratievoorziening moet zijn? Voorzie 25 liter per aangesloten m2 verharding of dakoppervlak.
  • Voorzie per 100m2 minstens 4m2 infiltratie-oppervlakte. (Het infiltratieoppervlakte is het totaal van de buitenste zijwanden van de infiltratievoorziening, tel de bodem niet mee.)
  • Heb je een regenwaterput van 5000 liter? Dan mag je 60m2 van je berekening aftrekken.
Eccosedum

Let op!

  • Voor nieuwe verkavelingen moet een collectief bufferings- en infiltratiebekken aangelegd worden.
  • Het oppervlaktewater van verhardingen mag niet naar de regenwaterput omwille van mogelijk lichte vervuiling. Je mag die wel achter de regenwaterput op de infiltratievoorziening aansluiten.
  • Bovengronds gelden dezelfde regels als ondergronds: hou het water weg van je perceelgrens. Neem met je infiltratievoorzieningen voldoende afstand van de buren.

Dit artikel verscheen ook in Briek. Wil je Briek in je brievenbus ontvangen? Vul dan snel het formulier in!