Nieuw BTW-tarief op renovatiewerken

Nieuw BTW-tarief op renovatiewerken

Vanaf 1 januari 2016 bedraagt het BTW-tarief voor renovatie van een woning ouder dan 5 jaar en jonger dan 10 jaar 21% i.p.v. 6%. Enkel voor woningen ouder dan 10 jaar blijft het verminderde tarief van 6 procent gelden.

Hou hier dus rekening mee bij het plannen van renovatiewerken!

Deze nieuwe maatregel treedt op 1 januari 2016 in werking, aldus minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De regering zal wel nog overgangsmaatregelen voorzien zodat eigenaars hun verbouwingsdossiers tijdig kunnen indienen.

Om te bepalen of de ouderdomsvereiste van vijf dan wel tien jaar van toepassing is, moet rekening worden gehouden met het belastbaar feit en met de andere oorzaken van de opeisbaarheid van belastingen. Concreet betekent dit dat de werken moeten zijn uitgevoerd of zijn betaald vóór 1 januari 2016.

Andere voorwaarden om te genieten van dit gunstig BTW-regime:

  • Je woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om je beroep uit te oefenen.
  • De werken (omvorming, renovatie, verbetering, e.a.) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.
  • De levering en de plaatsing van de materialen moeten door dezelfde aannemer gebeuren.
  • Doe-het-zelvers krijgen geen verlaagd BTW-tarief op de aankoop van hun materiaal.