Safety first: veiligheid bij hoogtewerk

Safety first: veiligheid bij hoogtewerk

Bouwpunt denkt aan jouw veiligheid. Zeker als je op steile, hoge of enge plaatsen werkt en dat met gereedschappen die heel wat techniek en handigheid vereisen.

Wat zegt de wet?

Valbeveiliging en werken op hoogte zijn gereglementeerd door het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Dit is een doelstellingenreglementering en geeft dus niet in detail aan hoe werknemers moeten beschermd worden tegen valgevaar.

Risicoanalyse

Het principe is dat de werkgever op basis van een risicoanalyse – door hemzelf, een ingenieur die hij in dienst heeft of een externe preventieadviseur – maatregelen treft om te voorkomen dat zijn werknemers betrokken raken bij een werfongeluk.

De huidige richtlijnen van de overheid

Dit zijn de aanbevelingen die momenteel gegeven worden:

  • Het is veiliger te werken met steigers dan met ladders of touwen. Die laatste twee zijn enkel voor kortstondig gebruik en in het geval er geen betere middelen voorhanden zijn.
  • De werkgever die een steiger monteert, moet kunnen aantonen dat hij beschikt over een berekeningsnota, een opbouwschema, opbouw- en gebruiksinstructies.
  • De werkgever die een steiger monteert of demonteert, moet een bevoegde persoon voor de montage aanstellen. Deze persoon moet kunnen aantonen dat hij hiervoor een opleiding volgde.
  • De werkgever die een steiger gebruikt, moet een opleiding voorzien voor al zijn arbeiders die op de steiger werken uitvoeren. Bovendien moet hij een bevoegde persoon aanstellen voor het gebruik van steigers die ook moet kunnen aantonen dat hij zijn kennis verwierf via een opleiding. Hij of zij ziet erop toe dat de steiger altijd conform blijft met het montageschema.

Concrete ‘gids van goede praktijken’ op komst

Om deze beperkte richtlijnen tastbaarder en dus veiliger te maken, werkt de bouwsector tegen april 2017 een gedetailleerde code uit. Constructiv doet dit samen met de federale overheidsdienst WASO die toezicht houdt op het welzijn van arbeiders. Later volgt nog een gids voor het verstandige gebruik van ladders. Houd www.constructiv.be dit voorjaar dus goed in de gaten.

Opleidingen

Veilig leren werken in de hoogte, voor onder andere stellingbouwers en stellingbetreders (in spe). Meer info over de opleidingen - in verschillende talen - in je buurt en mogelijke subsidies vind je op: